2016.02.12

Besynnerliga benföremål – vad är detta? / Baffling bone objects – what are these?

Arkeologiska föremål är inte alltid lätta att tolka, och med jämna mellanrum står vi faktiskt som frågetecken inför det vi ser. En sådan stund är nu kommen och därför skulle vi gärna vilja ha hjälp med vad dessa besynnerliga benskivor från Söderköping kan vara.

Archaeological objects can be difficult to interpret, and every so often we are left quite puzzled by what we see. We are currently having one of those moments, and would love some help identifying these peculiar bone discs.

Benföremålen kommer från en arkeologisk undersökning som utfördes längs med Vintervadsgatan i Söderköping på 1980-talet. Anledningen till undersökningen var nya ledningsdragningar längs gatans sträckning. Schaktet grävdes i 20 etapper på en 112 m lång sträcka. Från framförallt etapp 17 till och med 20 har en mängd märkliga benföremål påträffats. Det handlar om avsågade och urgröpta rörben från animala mellanhands- eller mellanfotsben (metapoder) som är fyllda med trä. Rörbenen har sågats till tunna skivor som mäter från ca 0,5-1 cm i tjocklek. Ett helt rörben med trä i har också påträffats, vilket skulle kunna vara förarbete till ett handtag, men det skulle lika gärna kunna vara grunden till att göra fler av dessa benskivor. Dateringen av materialet ligger företrädesvis mellan 1200-1350-tal.

These bone objects come from an archaeological excavation carried out at Vintervadsgatan in Söderköping, Sweden during the 1980s. They were made from metatarsal or metacarpal animal bones, which have been hollowed out and filled with pieces of wood. The bones have then been cut into 0.5-1 cm thick discs. Only one complete, uncut piece of bone containing wood was discovered. This is potentially an unfinished handle, but an equally likely explanation is that it was meant to be cut into more of these discs. The objects have been dated to approximately AD 1200-1350.

Vi har konsulterat ett par osteologer och medeltidsarkeologer men ingen har sett något liknande förut. Vår bästa gissning hittills är att det möjligtvis rör sig om någon form av spelpjäser, men eftersom de påträffades tillsammans med en mängd annat spill från benhantverk är vi osäkra på den tolkningen. Därför undrar vi nu om det är någon som har några idéer om vad föremålen kan ha varit, eller om det är någon har sett något liknande i andra medeltida arkeologiska material? Vi är tacksamma för alla förslag, och dela gärna detta blogginlägg vidare i era nätverk!

We have consulted osteologists and medieval archaeologists, but none of them have ever seen anything like these before. Our best guess is that they might have been gaming pieces, but as they were found together with large quantities of bone production waste, we are not quite sure about that interpretation. So, we are calling out for thoughts and ideas about these objects. Has anyone seen anything similar from any other medieval archaeological sites? We are extremely grateful for any suggestions. Please share this blog post!

Bild 1

Benskivor med trä från Söderköping, SHM 34216. Bone objects with wood inside, from Söderköping, Sweden.

Bild 3

Benskivor med trä från Söderköping, SHM 34216. Bone objects with wood inside, from Söderköping, Sweden.

Bild 5

Benskivor med trä från Söderköping, SHM 34216 fnr 1195. Bone objects with wood inside, from Söderköping, Sweden.

Benskivor med trä från Söderköping, SHM 34216 fnr 1195. Bone objects with wood inside, from Söderköping, Sweden.

Benskivor med trä från Söderköping, SHM 34216 fnr 1195.
Bone objects with wood inside, from Söderköping, Sweden.

För en närmare titt på de enskilda fyndposterna med dessa benskivor kan ni besöka vår publika databas. Sök på inventarienummer 34216 och fyndnummer: 96, 158, 899, 909, 922, 1058, 1069, 1177, 1195, 1277 och 1284.

Fynd behantverk benföremål bone object märkliga fynd medeltida hantverk medieval crafts metacarpal metapod metatarsal Söderköping Medeltid

Helena Rosengren

Kommentarer (8)

 • Magnus

  2016.02.15

  Coasters? :-)
  https://www.google.se/search?q=coasters&espv=2&biw=1920&bih=1075&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwj9rZrl5_nKAhVkIpoKHUANDhAQsAQIIQ

  • helros

   2016.02.15

   I så fall till ytterst små glas - ca 2 cm i diameter!

 • Arkæolog Cand.Mag Annette Roed

  2016.02.15

  Looks like bone Coating. Used by craftsmenn. bone - dif parts of bone dry diff. and do tent to crack - split. One way to avoid that, is to fill the bone with wood ore animal fat ( dif what used for) it will slow the drying proces, avoid cracks and you can dip the bone in water.. the wood wiil soak op water and slowly wap keeping the bone wet-soft. When worked into smaller and smaller bone parts the wood stays in allowing the craftmenn to soften the wood and keeping the bone out of craks/moist when stored.. looks like pre parts are made in your case :-)

  • helros

   2016.02.16

   Thank you for your comment. We have disussed similair thoughts like the one you propose, which seems quite reasonable for the cutting of the bone. But even if so, the mystery of the bone discs function still remains!

 • Bettina

  2016.02.15

  Spännande! Kan träet fungerat som en stabilisator när man sågat diafysen till exakt rätt längd för t.ex. kamtillverkning?

  • helros

   2016.02.16

   Tack för din kommentar. Jo vi har funderat på om träet kan ha fungerat som någon form av stabiliserande åtgärd vid avsågningen. Samtidigt är ju ben i sig ett ganska hårt material, men det är absolut en rimlig tanke. Vad de avsågade benskivorna sedan har använts till är dock fortfarande en gåta.. visst är det spännande!

 • Ebba

  2016.02.16

  Skulle det vara möjligt att benringarna med trä använts som flöten när man fiskat med nät? Jag funderade på om det potentiellt skulle vara så att benet har stabiliserat träet dvs att nätet hålls flytande men det finns ingen uppenbart synliga markörer ovan vattenytan, vilket i sin tur undanhåller nätet placering för utomstående. Har det påträffats fiskeredskap i kontexten? Tänker att det torde vara plausibelt med Vintervadsgatans närhet till olika vattenområden.

  • helros

   2016.02.16

   Tack för din kommentar. Intressant tanke! Men då uppstår naturligtvis nästa fråga: flyter ben, och isf hur bra i tex jämförelse med bark eller trä? Benskivorna hittades bland massa annat benspill-material, dvs i någon form av hantverkskontext. Söderköpings starka koppling till fiske och sjöfart har vi tydligt sett i form av stora mängder barkflöten, vilka har dykt upp i nästan alla material vi gått igenom hittills. Men det utesluter ju inte tanken på att även dessa benskivor skulle kunna vara just små flöten. Vi lägger den tanken till protokollet helt enkelt!