2015.10.13

Radband igen – nu med frampreparering!

Häromveckan skrev vi om en jordklump från kvarteret Bryggaren som verkade vara full med små och lite större pärlor. Inför framprepareringen av föremålet ställde vi oss också frågan om pärlornas funktion – kunde det vara ett radband?

 

Vad hittade vi?

Framprepareringen av radbandet gjordes av Historiska museets konservatorer Jennie Arvidsson och Hilde Skogstad i vår konserveringsateljé. I jordklumpen fanns 12 hela pärlor och ytterligare 20 fragment. Sammantaget hittades 25 hela pärlor i samma storlekar, material och färg vid utgrävningarna varav de allra flesta hittades tillsammans.

Det verkar därför vara en rimlig tolkning om att det faktiskt rör sig om ett radband, även om det är svårt att säga exakt hur många pärlor som ingått från början. Radbandet hittades kommer från den yngsta undersökta fasen i kvarteret, som är från 1300-talets första hälft. Relativt lite är känt om användningen av radband i Sverige före introduktionen av rosenkransandakten under sent 1400-tal, så det är intressant med en så tidig datering. Det innebär också att antalet pärlor inte ska förväntas motsvara det antal som behövdes för just rosenkransandakten.

 

Mer om radbandspärlor

Det finns faktiskt en pärla i Historiska museets samlingar som är en god parallell till pärlorna från Söderköping. Den är hittad i Vadstena, vid arkeologiska undersökningar 1980 av den medeltida bebyggelse som fanns innan Vadstena slott uppfördes.

Gul glaspärla hittad vid arkeologisk undersökning i Vadstena. Foto Jenny Nyberg.

Gul glaspärla,  SHM 34596:F40 hittad vid arkeologisk undersökning i Vadstena. Foto Jenny Nyberg.

I samma kvarter, Sanden, genomfördes ytterligare utgrävningar mellan 1995 och 1998. Man påträffade då ganska stora mängder lösa pärlor av olika slag som troligen också kan tolkas som radbandspärlor. Pärlorna hittades i första hand på tomterna 2 och 3. På tomt 2 hittades 18 pärlor i en rad olika material – bärnsten, ben, gagat, glas och lera. På tomt 3 däremot hittades så mycket som 57 pärlor, men bara i gagat och bärnsten. Pärlorna är alla ganska stora, ibland uppemot 15 mm i diameter.

Pärla hittad i kvarteret Sanden, Vadstena. Foto Helena Rosengren.

Pärla hittad i kvarteret Sanden, Vadstena, inventarienummer 35211:F1464. Foto Helena Rosengren.

Framför allt storleken och valet av material på pärlorna från kvarteret Sanden stämmer väl in med fynd från miljöer som gör det sannolikt att pärlorna kommer från radband, som kyrkor eller kloster. Den stora storleken känns också igen från avbildningar i kyrkokonsten, även om storleken på pärlorna där sannolikt också motiveras av att de ska synas ordentligt. Förändringar i smyckesbruket påverkar förstås också tolkningsmöjligheterna. Pärlhalsband verkar ha varit mindre vanligt under medeltiden; andra smyckesformer som spännen, bälten, fingerringar och påsyningsbeslag blev mer populära. Under 1400- och 1500-talet börjar man återigen se halsband med pärlor i konsten. Det är ändå värt att fundera på om förekomsten av pärlor i profana sammanhang under senmedeltid och in i 1500-tal kanske ska tolkas som spår av radband i långt större utsträckning än som görs idag.

Radbandspärlor hittade i Varnhems klosterruin, SHM 18393:1178. Foto Christer Åhlin.

Radbandspärlor hittade i Varnhems klosterruin, SHM 18393:1178. Foto Christer Åhlin.

Hur man ska tolka fynden av pärlor från tomt 3 i kvarteret Sanden är dock en annan fråga; många av dem hittades i ett sandigt utjämningslager i en gränd mellan tomt 2 och 3. Pärlorna kan förstås ha använts i det privata andaktslivet på någon av tomterna, men minst lika sannolikt är kanske att pärlorna tillverkats eller kanske sålts i området. Vadstena var under senmedeltiden en viktig vallfartsort och det förefaller väl därför inte osannolikt att det här fanns möjlighet att köpa radband för användning i andakten, kanske till och med vid de stationsvägar som fanns på klosterområdet. Hur det kunde se ut i en radbandsverkstad på 1400-talet kan man se på den här sidan.

 

 Läsa mer:

Beronius Jörpeland, Lena & Lindh, Maria, 1996. Vid en medeltida gränd i kvarteret Bryggaren, UV Stockholm rapport 1996:105.

Hedvall, Rikard (red.), 2000. Stadsgårdar i den senmedeltida stadsdelen Sanden, Vadstena. Rapport UV Öst 2000:26.

Campbell, Marian, 2009. Medieval Jewellery in Europe 1100 – 1500. London.

Härdelin, Alf, 2003. I Kristi och hans moders spår: om stationsandakter i Vadstena kloster: textutgåvor och analyser. Stockholm.

Fynd Radband Religion på medeltiden

Elisabet Regner

Bli först att kommentera