2015.09.25

Äkta guld? – en probersten från kvarteret Bryggaren i Söderköping

När arkeologerna undersöker vikingatida och medeltida städer är brynen något som de ofta hittar. Brynena finns i otaliga varianter. De har använts för att slipa de många eggverktyg som man dagligen använde:  knivar, nålar, saxar, liar osv. Undersökningen i kvarteret Bryggaren var inget undantag. Här påträffades en mängd brynen. De flesta var tillverkade av olika slags skiffer. Några var av sandsten. Men ett ”bryne” skilde ut sig, det uppe i bildens högra hörn.

Brynelåda

Brynen från kvarteret Bryggaren.

Det var tillverkat av helt svart skiffer och hade en jämn långsträckt form med avrundade ändar. Stenen saknade också tydliga slipmärken, vilket den skulle ha fått om den använts som bryne. Stenslaget (kiselskiffer) och föremålets utseende gjorde att vi kunde bestämma att det inte var ett bryne, utan en så kallad ”probersten”.

Proberstenar används för att testa ädelmetaller, alltså guld och silver. Genom att lätt stryka ett föremål av metall över stenen så fastnar lite av metallen på dess yta och bildar ett tydligt streck. Genom att studera färgen på strecket kan en van person avgöra vilken metall det handlar om, och alltså bestämma om föremålet är av äkta guld eller silver.

För att göra en exakt bestämning av guld- eller silverhalt kunde referensobjekt, med känd halt, användas. Genom att dra ett streck med föremålet som hade känd halt kunde utseendet på detta jämföras med strecket från det föremål som skulle bestämmas.

Proberstenen från kvarteret Bryggaren (FID 1189663). Lägg märke till det inristade rutmönstret.

Proberstenen från kvarteret Bryggaren (FID 1189663). Lägg märke till det inristade rutmönstret.

Vid en närmare titt kunde ett inristat rutmönster ses på stenens ena sida. Kanske har det ristats in för att metallen lättare skulle fastna på stenen?

Den som använt proberstenen från kvarteret Bryggaren har sannolikt varit en handelsman eller guldsmed.

Proberstenar har hittills antagits vara ovanliga. I Historiska museets samlingar finns endast ett par ytterligare proberstenar registrerade. De har hittats på Birka. Forskare har dock föreslagit att flera av de stenar som vi tidigare har trott är brynen i själva verket har använts som proberstenar.

Probersten från Birka (FID 1014886).

Probersten från Birka (FID 1014886).

Fynd kv Bryggaren Probersten Söderköping Medeltid

Johan Runer

Kommentarer (6)

 • Mats R

  2015.09.25

  Spännande! Kan ni göra analyser av ytan för att undersöka om där finns metallrester kvar?

  • elireg

   2015.09.25

   Jag vet faktiskt inte riktigt, men det skulle vi ju kunna ta reda på. Kanske får anledning att återkomma i den frågan?

 • Söderberg

  2015.09.25

  Kan tänka mig att en SEM-EDS-analys kan känna av spår om de finns där. I synnerligen om ytan, som det antyds, inte är helt jämn utan ristad.

 • Ny Björn

  2015.09.25

  Hej
  Ta och kika på det som Martin Ježek från Tjeckien publicerat - han har analyserat sig runt stora delar av norra Europas proberstenar med hjälp av SEM-EDS.

  • elireg

   2015.09.26

   Tack för tipset!

 • Lars Lundqvist

  2017.04.02

  Det finns en från Varla, Kungsacka, Halland: "Med kunglig utsikt" Lundqvist & Schaller 1998 (s 109-110)